Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70

Opłaty

NUMERY KONT BANKOWYCH

Opłaty za WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE ORAZ DUPLIKATY KART OBIADOWYCH przyjmowane są na konto bankowe

nr  39 1020 5402 0000 0902 0246 3396

Bank PKO BP o. Zielona Góra

 

Wpłaty KAUCJI za internat (jednorazowe – dokonywane przed przyjęciem ucznia do internatu) przyjmowane są na konto bankowe

nr  91 1020 5402 0000 0802 0248 2685

Bank PKO BP o. Zielona Góra

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

KWOTA DO ZAPŁATY.

Zakwaterowanie – 220 zł/miesiąc (wrzesień- maj) (zmiana styczeń 2024 r.) – czerwiec bez opłaty za zakwaterowanie ze względu na przerwy świąteczne w trakcie roku szkolnego.

Opłata za wyżywienie obowiązuje za wszystkie miesiące roku szkolnego.

Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc będzie zamieszczana tutaj na początku miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Opłaty należy wnosić w pełnej wysokości oraz w terminie wyznaczonym w harmonogramie wpłat dostępnym tutaj.

W tytule wpłaty należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASĘ oraz opis wyżywienie i zakwaterowanie

Wpłaty w kwocie innej niż ustalona za dany miesiąc oraz bez danych ucznia będą zwracane automatycznie na konto z którego wpłynęły.

Rozliczenie ewentualnych nadpłat za wyżywienie wynikających ze zgłoszonych wychowawcy internatu nieobecności, a następnie przekazanych dietetykowi nastąpi niezwłocznie po zakończonym miesiącu na podstawie danych przekazanych przez dietetyka do działu księgowości.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie prosimy o kontakt z działem księgowości pod nr tel. 68 451 20 57

DUPLIKATY KART OBIADOWYCH

KWOTA DO ZAPŁATY:

Duplikat karty obiadowej 10,00 zł

W tytule wpłaty należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASĘ oraz opis, duplikat karty obiadowej

KAUCJA ZA INTERNAT

KWOTA DO ZAPŁATY:

Kaucja za internat 100,00 zł

W tytule wpłaty należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASĘ oraz opis, kaucja za internat