Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70

Rekrutacja

KOMUNIKAT organizacyjny nr 3

dla mieszkańców Internatu na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 Sierpnia 2022r. – środa od godziny 15:00 do 20:00. Przyjazd po godzinie 20.00 lub w innym terminie należy zgłosić do internatu: tel.: 68 451 20 70 (31 sierpnia 2022r. od godziny 15:00).
 2. Kaucja na rok szkolny 2022/2023 wynosi 100zł– tylko dla nowych mieszkańców. Płatność należy zrealizować przelewem do dnia 31 Sierpnia 2022r. na numer rachunku:

PKO BP O. I Zielona Góra 91-1020-5402-0000-0802-0248-2685 

tytuł przelewu: kaucja – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej).

 1. Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie muszą być uregulowanie do dnia 31 Sierpnia 2022r.Płatności można dokonać przelewem na numer rachunku:

PKO BP O. I Zielona Góra 39-1020-5402-0000-0902-0246-3396

tytuł przelewu: zakwaterowanie i wyżywienie za Wrzesień 2022r.  – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej);

 • kwaterunek w internacie za  miesiąc Wrzesień 2022r.:150zł;
 • wyżywienie w internacie za miesiąc  Wrzesień 2022r. (śniadanie, obiad, kolacja): 427zł;

szczegóły na stronie: internat.zsois.zgora.pl w zakładce: Wpłaty internatu

 1. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do przedstawienia w dniu zakwaterowania:

nowi mieszkańcy:

 • wydrukowany dowód wpłaty ( kaucja, zakwaterowanie i wyżywienie);
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca;

ubiegłoroczni mieszkańcy:

 • wydrukowany dowód wpłaty (zakwaterowanie i wyżywienie);
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca internatu.

UWAGA:

osoby posiadające zadłużenie na rzecz internatu (zakwaterowanie, wyżywienie) za rok szkolny 2021/2022 proszone są o kontakt z księgowością ZSOiS

(nr tel.: 68 451 20 67)


KOMUNIKAT nr 2

dla kandydatów ubiegających się o miejsce 

w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2022/2023

 1. Posiedzenie komisji ds. rekrutacji dla nowych uczniów odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 rOgłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 sierpnia 2022 r. Informacji udzielać będzie sekretariat ZSOiS.
 2. Uczniowi, który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSOiS. Odwołanie składa się w sekretariacie ZSOiS na piśmie w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wynikówOdwołania składane po terminie pozostawia się bez rozpatrzeniaO decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji ds. rekrutacji w dniu 30 sierpnia 2022 r.
 3. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) od godziny 15:00.
 4. Dodatkowych  informacji udziela sekretariat ZSOiS oraz kierownik internatu. 

 

UWAGA 

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie za miesiąc wrzesień 2022 r.  oraz wysokość kaucji na rok szkolny 2022/2023 dla nowych mieszkańców  zostanie podana na stronie internatu do dnia  10 sierpnia  2022 r. 


KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się o miejsce 

w Internacie ZSOiS w roku szkolnym 2022/2023

 1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2022/2023 (Zał. nr 1) z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu (Zał. nr 2) należy  składać w terminie od 16 Maja do 15 Lipca 2022 r. do godziny 15:00 wyłącznie w sekretariatach ZSOiS :
 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50);
 • Szkoła Podstawowa – sekretariat SP 10 – ul. Wyspiańskiego 23 (tel.: 68 451 20 60).
 1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu wraz z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu+1 zdjęcie legitymacyjne należy dostarczyć do sekretariatu VII LO / SP 10 (w koszulce) w w/w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Załączniki do pobrania ze strony internatu ZSOiS (zalecany wydruk obustronny):

Zał. nr 1: Kwestionariusz przyjęcia do internatu na rok szkolny 2022-2023

Zał. nr 2: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu


 1. Uczniowie innych szkół należących do Miasta Zielona Góra zobowiązani są do złożenia kwestionariusza przyjęcia do Internatu z potwierdzeniem przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły (wymagana pieczęć szkoły). Kwestionariusze złożone bez potwierdzenia przyjęcia nie będą rozpatrywane.
 1. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 18 lipca 2022 r. na stronie ZSOiS i Internatu.