KOMUNIKAT organizacyjny nr 3

dla mieszkańców Internatu na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 3 Września 2023r. – Niedzielaod godziny 15:00 do 20:00. Przyjazd po godzinie 20.00 lub w innym terminie należy zgłosić do internatu: tel.: 68 451 20 70 (3 września 2023r. od godziny 15:00).

 

 1. Kaucja na rok szkolny 2023/2024 wynosi100zł– tylko dla nowych mieszkańców. Płatność należy zrealizować przelewem do dnia 31 Sierpnia 2023r. na numer rachunku:

PKO BP O. I Zielona Góra 91-1020-5402-0000-0802-0248-2685 

tytuł przelewu: kaucja – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej).

 

 1. Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie muszą być uregulowanie do dnia 31 Sierpnia 2023r.Płatności można dokonać przelewem na numer rachunku:

 PKO BP O. I Zielona Góra 39-1020-5402-0000-0902-0246-3396

tytuł przelewu: zakwaterowanie i wyżywienie za Wrzesień 2023r.  – imię i nazwisko mieszkańca (nie osoby wpłacającej);

 

 • kwaterunek w internacie za  miesiąc Wrzesień 2023r.:150zł;
 • wyżywienie w internacie za miesiąc  Wrzesień 2023r. (śniadanie, obiad, kolacja): 464zł;

szczegóły na stronie: internat.zsms.zgora.pl w zakładce: Wpłaty internatu

 

 1. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do przedstawienia w dniu zakwaterowania:

nowi mieszkańcy:

 • wydrukowanydowód wpłaty ( kaucja, zakwaterowanie i wyżywienie);
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca;

ubiegłoroczni mieszkańcy:

 • wydrukowanydowód wpłaty (zakwaterowanie i wyżywienie);
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do wyrobienia karty mieszkańca internatu.

 

UWAGA:

osoby posiadające zadłużenie na rzecz internatu (zakwaterowanie, wyżywienie, brak kaucji ) za rok szkolny 2022/2023 proszone są o kontakt z księgowością ZSMS (nr tel.: 68 451 20 67)

KOMUNIKAT nr 2

dla kandydatów ubiegających się o miejsce 

w Internacie ZSMS w roku szkolnym 2023/2024

 1. Posiedzenie komisji ds. rekrutacji dla nowych uczniów odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2023 r.Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 sierpnia 2023 r. Informacji udzielać będzie sekretariat główny ZSMS (68 451 20 50)
 2. Uczniowi, który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSMS. Odwołanie składa się w sekretariacie ZSMS na piśmie w ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wynikówOdwołania składane po terminie pozostawia się bez rozpatrzeniaO decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji ds. rekrutacji w dniu 29 sierpnia 2023 r.
 3. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu  3 Września 2023 r. (niedziela) od godziny 15:00.
 4. Dodatkowych  informacji udziela sekretariat ZSMS oraz kierownik internatu. 

UWAGA 

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie za miesiąc wrzesień 2023 r oraz wysokość kaucji na rok szkolny 2023/2024 dla nowych mieszkańców  zostanie podana na stronie internatu do dnia 11 sierpnia  2023 r. 

 

KOMUNIKAT nr 1

dla kandydatów ubiegających się
o miejsce w Internacie ZSMS
w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje komisja ds. rekrutacji.
 2. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZSMS w Zielonej Górze.
 3. Uczniowie innych szkół z terenu miasta Zielona Góra mogą być przyjmowani tylko
  w przypadku wolnych miejsc w internacie.
 4. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2023/2024 (Zał. nr 1) 
  z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
  z przyjęciem do Internatu
   (Zał. nr 2) należy  składać w terminie od :

13 lipca do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00 w sekretariatach ZSMS, tylko kandydaci do ZSMS :

 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50);
 • Szkoła Podstawowa – sekretariat SP 10 – ul. Wyspiańskiego 23 (tel.: 68 451 20 60).
 1. Kwestionariusz przyjęcia do Internatu wraz z dokumentem: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu + 1 zdjęcie legitymacyjne należy dostarczyć do sekretariatu VII LO / SP 10 (w koszulce) w w/w terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty – kuriera. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Załączniki do pobrania ze strony internatu ZSMS (zalecany wydruk dwustronny):

https://internat.zsois.zgora.pl/dokumenty/

 

 Zał. nr 1: Kwestionariusz przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2023-2024

 Zał. nr 2: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem do Internatu

 

 1. Kandydaci do Internatu – uczniowie innych szkół należących do Miasta Zielona Góra zobowiązani są do złożenia Kwestionariusza przyjęcia do Internatu z potwierdzeniem przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły (wymagana pieczęć szkoły) wraz
  z dokumentami ( zał. Nr1 i zał. Nr 2) w sekretariacie :
 • Liceum Ogólnokształcące – sekretariat VII LO – ul. Wyspiańskiego 21 (tel.: 68 451 20 50) w terminie od: 1 sierpnia  do 14  sierpnia  2023 r. do godziny 15:00 

 

UWAGA: Kwestionariusze złożone  bez potwierdzenia przyjęcia lub drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 1. Dalsze informacje w sprawie rekrutacji zostaną ogłoszone po 10 lipca 2023r. na stronie ZSMS i Internatu.