Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70O Nas

Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą całodobową opiekę wychowawczą. Dysponuje on bazą noclegową dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych. Z uwagi na bliskość szkół, od lat cieszy się on również dużym powodzeniem wśród młodzieży Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych oraz V LO w Zielonej Górze.

Dużym atutem naszego internatu jest jego położenie. Bliska odległość od centrum miasta oraz sąsiedztwo obiektów sportowych podnoszą jego atrakcyjność.

Placówka nasza stwarza przyjazną atmosferę oraz możliwość rozwijania własnej osobowości i zainteresowań. Staramy się kształtować umiejętności i  przekazywać niezbędną wiedzę do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Oferujemy usługi wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która wprowadza aktywne formy pracy z wychowankami, służąc  im wszechstronną pomocą.

Internat nasz współpracuje ze środowiskiem lokalnym i jest otwarty na zmiany w dążeniu do ciągłego poszerzania oraz doskonalenia swojej oferty.

KadraGaleria