Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70

Doskonalenie/Kształcenie/Rozwój – zajęcia dla maturzystów

Doskonalenie/Kształcenie/Rozwój - zajęcia dla maturzystów

W dniu 15 maja 2022 roku w Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas maturalnych, promujące twórczą pracę nad sobą, na temat: Doskonalenie/Kształcenie/Rozwój. W trakcie spotkania i rozmów przedstawione zostały możliwości podjęcia nauki na studiach wyższych (stacjonarnych, niestacjonarnych) na kierunku: sport, skierowanych do absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy są aktywni, interesują się zdrowym stylem życia, są zawodnikami.

            Absolwenci studiów zdobędą: wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny sportu (anatomii, fizjologii, biochemii, biomechaniki, antropologii), wiedzę i umiejętności z zakresu  kultury fizycznej (realizowania, projektowania, kontrolowania procesu treningu w wybranych dyscyplinach sportu, treningu indywidualnego osób w różnym wieku, osób o różnym stanie sprawności, osób o różnym stanie zdrowia), wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii sportu (radzenia sobie w sytuacjach stresowych, traumatycznych), wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzaniu (oraz rozwoju kariery zawodowej). Absolwenci studiów zdobędą: dyplom/tytuł instruktora/trenera w wybranej dyscyplinie sportu.  

Lidia Pustkowiak