Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSMS
sekretariat@zsms.zgora.pl

(68) 451 20 70

Co wie o Tobie Facebook?

Co wie o Tobie Facebook?

Jednym z podstawowych zadań sekcji multimedialnej jest kształtowanie wśród młodzieży krytycznego odbioru mediów oraz zapoznanie wychowanków z zagrożeniami wynikającymi z nieumiejętnego korzystaniem z nich. Dlatego też, pan Łukasz Knap stworzył pomoc dydaktyczną w formie plakatu pt. „Co wie o Tobie Facebook?”. Plansza znajduje się na I piętrze, przy pokoju wychowawców. Zapraszamy do korzystania.

Łukasz Knap